Najczęściej zadawane pytania

Czy przyjmowanie leków może wpłynąć na wynik badania?

Nie. Przyjmowanie leków w żadnym wypadku nie wpływa na wynik badań DNA.

Niedawno miałem przetaczaną krew. czy to może wpłynąć na wynik badania?

Nie, Materiał do badań pobierany jest z błony śluzowej policzka. Przetaczanie krwi nie zmieni wyniku badań.

Czy wynik prywatnego badania DNA może słuzyć przed sądem jako dowód np. w sprawach o ustalenie ojcostwa?

Nie. Sąd nie będzie miał pewności od kogo naprawdę został pobrany materiał biologiczny. Żeby taki test miał moc prawną materiał musi być pobrany przez osobę upoważnioną przez biegłego sądowego z naszego Laboratorium w obecności wszystkich stron postępowania sądowego.

Czy wynik testu jest stuprocentowo pewny?

W przypadku wykluczenia ojcostwa wynik jest pewny w 100%, w przypadku potwierdzenia ojcostwa wynik jest pewny z prawdopodobieństwen graniczacym z pewnością (99,9999%). Istnieje bardzo niewielkie prawdopodobieństwo, że ktoś niespokrewniony bedzie miał takie same cechy badanego DNA jak biologiczny ojciec.

Czy w badaniu konieczne jest uczestnictwo matki dziecka?

Nie. Badanie można wykonać bez udziału matki.

Czy mozna przeprowadzić badanie DNA noworodka?

Tak. Badanie można przeprowadzić praktycznie w kilkanaście godzin po narodzeniu dziecka.

Czy można wykonać badanie na ustalenie ojcostwa podczas trwania ciąży?

Nie. Nie przeprowadzamy badań prenatalnych w kierunku ustalenia ojcostwa.

Czy próbki można pobrać samodzielnie?

Tak. Dzięki przesłaniu zestawu testowego pobranie można przeprowadzić samodzielnie w domu, a próbki materiału genetycznego odesłać do laboratorium.

Co sie stanie jeśli materiał zostanie pobrany nieprawidłowo?

Wyślemy bezpłatnie dodatkowe wymazówki. Pobranie materiału jest bardzo łatwe i może je przeprowadzić każdy bez konieczności stawiania się w laboratorium.

Jak długo trwa wykonanie testu na ojcostwo?

W standardowym teście od 10 do 12 dni. Istnieje możliwość przyspieszenia wykonania testu nawet w 5 – 7 dni.

Jak mogę zlecić wykonanie testu DNA?

Badanie można zlecić telefonicznie, listownie, e-mailem lub wypełniając elektroniczny formularz zamówienia.

Czy istnieje mozliwość zamówienia testu na raty?

Tak, płatności można rozłożyć na 6 – 48 miesięcznych rat.

W jaki sposób mogę otrzymać archiwalne wyniki badania?

W przypadku chęci uzyskania archiwalnych wyników badań przeprowadzonych w naszym laboratorium należy skontaktować się z Laboratorium i podać hasło, podane przy składaniu zamówienia. Ewentualnie należy zgłosić się osobiście do siedziby laboratorium z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość zleceniodawcy. Osobą uprawnioną do odbioru wyniku jest wyłącznie osoba dokonująca zamówienia. Działanie takie ma na celu ochronę danych osobowych osób, które wykonały badanie w naszym Laboratorium. Dokumentacja udostępniana jest bezpłatnie w ciągu 6 miesięcy od dnia wykonania badania, a odpłatnie (50zł) po upływie tego terminu.

Które wyniki badań są archiwalne?

Archiwalne wyniki badań- są to wyniki, które przekazane zostały klientowi lub te, które nie zostały odebrane przez klienta w terminie 2 tygodni od daty wydania sprawozdania.

Co jeśli zapomnimy hasła, którym zabezpieczony jest wynik?

W takiej sytuacji osoba, która dokonała zamówienia powinna zgłosić się osobiście do siedziby Laboratorium z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość zleceniodawcy. Działanie takie ma na celu ochronę danych osobowych naszych klientów oraz zapewnienie poufności.

Jak mogę usunąć swoje dane? (Prawo do usunięcia danych/Prawo do bycia zapomnianym)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe. W tym celu należy wypełnić i przesłać wniosek.

Co powinnam/ powinienem wiedzieć o ochronie danych osobowych?

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Danych jest Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed z siedzibą przy
ul. Św. Marcin 49 w Poznaniu, reprezentowane przez wspólników.
2) Rolę Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Administrator Danych Osobowych: Jakub
Świerczyński, adres email: infogenmed@gmail.com
3) Udzielone przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu określenia profili
genetycznych osób badanych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a – ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcami udzielonych przez Panią/Pana danych osobowych będą pracownicy Laboratorium
Diagnostyki Molekularnej GenMed.
5) Posiada Pani/Pan prawo do:
1. żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych
2. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
3. prawo „do bycia zapomnianym”
6) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzasadnione jest, że udostępnione przez
Panią/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych niezgodnie z
ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8) Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednakże niepodanie danych w zakresie
wymaganym przez Administratora Danych może skutkować odmówieniem wykonania badania.