badania-sadUstalenie ojcostwa do celów sądowych to test genetyczny poprzedzony protokolarnym pobraniem materiału do badań przez pracownika naszego laboratorium lub upoważnionego przez nas lekarza lub diagnostę laboratoryjnego. Badania na ustalenie ojcostwa wykonujemy zarówno na zlecenie sądów oraz prokuratur jak i na zlecenie osób prywatnych.

Dzięki spełnieniu restrykcyjnych norm stawianych laboratoriom genetycznym wyniki badań genetycznych wykonywanych w naszym laboratorium są honorowane przez polski wymiar sprawiedliwości. Wszystkie analizy są wykonywane i nadzorowane przez biegłych sądowych z zakresu genetyki człowieka i genetyki sądowej.

 

POBRANIE MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO DO BADAŃ

Pobranie materiału biologicznego do badań może się odbyć w jednej z naszych placówek partnerskich lub w siedzibie Laboratorium w Poznaniu.

Procedura pobrania materiału do badań ustalania ojcostwa zakłada pobranie materiału do badań od matki, dziecka oraz domniemanego ojca w jednym miejscu w tym samym czasie. Badane osoby zobowiązane są do okazania dokumentu tożsamości oraz aktu urodzenia dziecka, przy czym wszystkie czynności podczas pobrania materiału biologicznego są jawne dla obu stron postępowania.

W szczególnych przypadkach możliwe jest pobranie materiału do badań w różnym czasie i miejscu. Jeśli pobranie materiału biologicznego do badań od wszystkich trzech osób w jednym czasie i miejscu nie jest możliwe prosimy o kontakt telefoniczny z naszym laboratorium – 61 853 32 38

Przeprowadzenie dowodu z badania DNA jest często stosowane przez sąd z uwagi na ogromne możliwości praktycznego stwierdzenia lub wykluczenia biologicznego ojcostwa. Takie badanie, które będzie mogło być dowodem w postępowaniu sądowym, może być wykonane jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego.

 

CERTYFIKATY LABORATORIUM

Laboratorium posiada atest ISO 17025 (nr 1550 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji) oraz aktualne certyfikaty GEDNAP. Więcej informacji o naszych certyfikatach znajdziesz tutaj.

 

CZAS WYKONANIA BADANIA

Czas oczekiwania na wynik wynosi maksymalnie 5-12 dni roboczych od momentu pobrania materiału do badań oraz zaksięgowaniu opłaty za badanie.

 

KOSZT BADANIA

Koszt badania ojcostwa dla celów sądowych wynosi 1799 zł brutto. W cenę wliczone są:

  • protokolarne pobranie materiału biologicznego w obecności biegłego sądowego lub uprawnionego lekarza
  • wykonanie badania DNA trzech osób
  • opracowanie analizy statystycznej
  • wysłanie opinii z badań genetycznych listem poleconym lub kurierem

 

Jak zlecić ustalenie ojcostwa do celów sądowych?

Biorąc pod uwagę, że test na ojcostwo do celów sadowych musi zostać przeprowadzony przez specjalistów genetyków lub uprawniony personel placówki partnerskiej w celu wykonania testu sądowego prosimy o kontakt telefoniczny z naszym laboratorium lub zamówienie testu online. W przypadku zamówienia testu na stronie skontaktujemy się z Państwem bezzwłocznie po otrzymaniu zamówienia w celu ustalenia terminu oraz miejsca pobrania materiału biologicznego do badań DNA.