Badania ojcostwa a przepisy

Test na ojcostwo dla celów sądowych. Jak go wykonać?

Czym jest sądowe badanie ojcostwa?

badanie ojcostwa
Badanie ojcostwa do celów sądowych jest badaniem genetycznym w rozstrzygającym biologiczne pokrewieństwo pomiędzy mężczyzną i dzieckiem. Zasadniczą różnicą pomiędzy badaniem dla celów sądowych oraz prywatnym testem na ojcostwo jest konieczność weryfikacji badanych osób przez pracowników laboratorium lub upoważnionego lekarza lub diagnostę laboratoryjnego. Weryfikacja tożsamości w trakcie pobrania materiału biologicznego do badań jest koniecznym elementem procedury weryfikującym pobranie wymazów z policzka od rzeczywiście badanych osób.

Jak się przeprowadza sądowe badanie ojcostwa?

Pobranie wymazów z policzka od mężczyzny, dziecka, oraz matki dziecka przeprowadza się w placówce medycznej lub w siedzibie laboratorium. Osoby poddające się badaniu muszą okazać swój dowód tożsamości, natomiast dane osobowe dziecka spisywane są zazwyczaj z aktu urodzenia. Dodatkowo matka dziecka oraz badany mężczyzna podpisują oświadczenie, że dziecko jest im znane a jego rzeczywista tożsamość jest zgodna z danymi zamieszczonymi w akcie urodzenia. Takie oświadczenie obu stron stanowi ostateczną gwarancję badania właściwej osoby.

Po uzupełnieniu protokołu następuje pobranie wymazów z policzka od wszystkich trojga badanych, zapakowanie wymazów do bezpiecznej koperty i odesłanie ich do laboratorium gdzie przeprowadza się analizę DNA oraz na podstawie jej wyników sporządza ekspertyzę. Badania genetyczne trwają do 10 dni roboczych. Cała procedura pobrania materiału biologicznego do badań oraz wypisanie protokołu nie trwa dłużej niż 15 minut.

Badanie ojcostwa do celów sądowych można również wykonać bez obecności matki dziecka, jednakże wtedy warunkiem koniecznym jest wykonanie fotografii dziecka i dołączenie jej do ekspertyzy. Co ciekawe taki badanie można wykonać również pod nieobecność domniemanego ojca dziecka. Materiał biologiczny należy wtedy pobrać od obojga rodziców domniemanego ojca.

Badanie ojcostwa wyklucza ojcostwo w stu procentach lub potwierdza je z co najmniej 99.9999 procentowym prawdopodobieństwem.

Sądowy test na ojcostwo wykonuje się najczęściej w sprawach o ustalenie ojcostwa i alimenty, w sprawach spadkowych oraz imigracyjnych. Sądowy test ojcostwa jest również wykonywany przed lub podczas spraw o zaprzeczenie ojcostwa.

Gdzie można wykonać test sądowy na ojcostwo?

Badania sądowe mogą wykonywać jedynie laboratoria posiadające certyfikat zgodności z normą ISO 17025 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Lista ta dostepna jest tutaj oraz tutaj.

Certyfikowany test można przeprowadzić w jednej z naszych placówek partnerskich. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu: 61 853 32 39

Więcej o testach na ojcostwo na stronie Genmed.pl

Autorem tekstu jest: Jakub Świerczyński, radca prawny, właściciel Laboratorium Genetycznego

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Powiązane wpisy