Badania ojcostwa a przepisy

Kto płaci za badania DNA zlecone przez sąd?

Ile trwa sprawa o zaprzeczenie ojcostwa? Kto ponosi koszty związane z koniecznością wykonania badań DNA? Czy wynik sprawy ma w tym przypadku znaczenie? W temacie testów DNA na ojcostwo pojawiają się liczne wątpliwości – postanowiliśmy je rozwiać! Przygotowaliśmy krótki poradnik, w którym odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Badania DNA zlecone przez sąd

Sąd może wydać nakaz przeprowadzenia badań DNA w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia ojcostwa. Takie rozwiązanie spotykane jest głównie w przypadku wątpliwości związanych z koniecznością płacenia alimentów, czy prowadzonym postępowaniem spadkowym. Sądowe ustalenie ojcostwa pozwala ostatecznie potwierdzić lub wykluczyć pokrewieństwo pomiędzy dzieckiem a domniemanym ojcem.

Kto płaci za badania DNA zlecone przez sąd?

Kto płaci za badania DNA zlecone przez sąd? Testy na ojcostwo nie mieszczą się w zakresie podstawowej opieki medycznej, w związku z czym nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kto zatem ma obowiązek uiścić opłatę za przeprowadzoną analizę? Jeśli test wykonuje się do celów prywatnych, poniesienie kosztów za jego przeprowadzenie leży po stronie zleceniodawcy. W praktyce badanie może zlecić (i zapłacić za nie) zarówno matka dziecka, jak i domniemany ojciec. Koszty można podzielić również pomiędzy oboje rodziców. Czasami decyzję o konieczności przeprowadzenia analizy potwierdzającej lub wykluczającej rodzicielstwo podejmują dziadkowie, a nawet dorosłe dziecko!

Sądowe ustalenie ojcostwa – koszty

Jak natomiast prezentują się koszty sądowe w rozprawach o ustalenie ojcostwa, a przede wszystkim kto jest zobowiązany do ich poniesienia? W tym przypadku również istnieje kilka możliwości, jednak najczęściej obowiązek zapłaty za przeprowadzone badania DNA spoczywa na osobie wnoszącej pozew o ustalenie ojcostwa. Koszty może ponosić również strona przegrana. Czy od tych zasad istnieje wyjątek? Tak, potwierdzenie lub zaprzeczenie ojcostwa na drodze sądowej może być bezpłatne dla osób, które z powodu trudnej sytuacji materialnej nie mają możliwości pokrycia wspomnianych kosztów. Drugą sytuacją jest fakt, kiedy dziecko, którego dotyczy sprawa o ustalenie ojcostwa przebywa w ośrodku opiekuńczym. Są to przypadki, w których koszty za test na ojcostwo zostają przerzucone na Skarb Państwa.

Warto mieć świadomość, że wymienione przypadki należą do najczęściej spotykanych, jednak każdą sprawę należy rozpatrywać jednostkowo.

Kto płaci za badania DNA zlecone przez sąd? Często pojawia się pytanie, czy jeśli wynikiem analizy będzie zaprzeczenie ojcostwa, można ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów? Niestety nie. Uzyskany wynik nie ma znaczenia w perspektywie tego, która ze stron postępowania będzie ponosić koszty związane z przeprowadzeniem koniecznych badań.

Ile czasu czeka się na rozprawę o ustalenie ojcostwa?

Ile czasu czeka się na rozprawę o ustalenie ojcostwa i ile może trwać cała procedura? Niestety nie można podać konkretnych ram czasowych, które obowiązują w każdym przypadku. Czas trwania uzależniony jest przede wszystkim od rodzaju sprawy oraz postaw obu stron sporu. Jeżeli strony dążą do jak najszybszego i polubownego załatwienia sprawy, to cała historia może zakończyć się nawet po 2-3 rozprawach. Jeżeli jednak pojawia się wiele wątpliwości i choć jedna ze stron utrudnia przebieg postępowania, od momentu rozpoczęcia do zakończenia sprawy może minąć wiele miesięcy, a nawet kilka lat! Osobom, którym zależy na czasie, polecamy wykonanie badań na ojcostwo jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy, aby usprawnić przebieg całego procesu. Test taki należy wykonać w jednym z akredytowanych laboratoriów.

Chcąc maksymalnie przyspieszyć przebieg sprawy i przybliżyć Państwa do finału, gwarantujemy sprawne prowadzenie badań w naszym Laboratorium i szybką wysyłkę uzyskanych wyników wraz z protokołem wymaganym przez sąd. W standardowym trybie wysyłkę wyników zapewniamy po upływie 3-10 dni od momentu zaksięgowania wpłaty. Jeśli jednak konieczna jest ekspresowa realizacja zlecenia, możemy wykonać analizę nawet w 24 godziny! W celu ustalenia szczegółów współpracy zapraszamy do kontaktu telefonicznego, kiedy opowiemy dokładnie o naszej ofercie.

Mamy świadomość, że sądowe ustalenie ojcostwa to procedura stresująca oraz kosztowna. Mając na względzie spokój i komfort swoich klientów, przygotowaliśmy dla Państwa atrakcyjną ofertę. Warto zwrócić uwagę, że w naszym sklepie znajdą Państwo wyłącznie testy na ojcostwo, pozwalające uzyskiwać pewne, wiarygodne wyniki. Dla osób, które chcą rozwiać wszelkie wątpliwości, a jednocześnie nie są gotowe, aby jednorazowo ponieść znaczny wydatek obciążający domowy budżet, przygotowaliśmy korzystną propozycję. Możemy rozłożyć płatność na dogodne dla Państwa raty, aby koszty związane z sądowym ustalaniem ojcostwa nie były znacznym obciążeniem budżetu.