Niektórzy jedynie mówią, że mają certyfikaty. My swoje pokazujemy.

WAŻNE: Zanim skorzystasz z usług laboratorium genetycznego ZAWSZE żądaj przedstawienia aktualnych certyfikatów potwierdzających biegłość laboratorium w wykonywaniu analiz genetycznych. Takim certyfikatem jest wyłącznie  certyfikat akredytacji na zgodność z normą PN/EC/ISO/IEC 17025:2018-02. Większość laboratoriów działających na polskim rynku posługuje się sformułowaniami: „wdrażamy ISO 17025”, „zgodnie z normą ISO 17025” itp. W żadnym wypadku nie oznacza to, iż te laboratoria posiadają certyfikat ISO i zgodnie z przepisami unijnymi mogą wykonywać badania DNA dla wymiaru sprawiedliwości.

Aktualna lista jest dostępna na stronie Polskiego Centrum Akredytacji.

Jakość wykonywanych analiz traktujemy bezkompromisowo. Najwyższy standard pracy laboratorium genetycznego pozwala zagwarantować Państwu absolutną pewność i poprawność otrzymanego wyniku badań DNA.

Nasze Laboratorium otrzymało Certyfikat akredytacji na zgodność z normą PN/EC/ISO/IEC 17025:2018-02 i jest poddawane dwa razy rocznie międzynarodowym rygorystycznym kontrolom sprawdzającym kompetencje genetyków w tym poprawność oznaczeń (Certyfikat GEDNAP).