Laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji.

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed sp. j. J. Świerczyński sp. j. posiada certyfikat akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02! Certyfikat o numerze AB 1550 został uzyskany od niezależnej i jedynej uprawnionej w tym zakresie jednostki certyfikacyjnej jaką jest PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Powyższy certyfikat jednoznacznie potwierdza, że Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed sp. j. wykonuje badania profilowania DNA w identyfikacji osobniczej śladów biologicznych oraz ustalania pokrewieństwa w tym ojcostwa zgodnie z najlepszymi światowymi standardami i praktykami z tego zakresu.

Ponadto poddając się certyfikacji Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed sp. j. bierze na siebie obowiązek systematycznego wdrażania najnowocześniejszych rozwiązań oraz procedur z dziedziny badań genetycznych. A przestrzeganie obowiązków związanych z certyfikacją jest regularnie kontrolowane przez niezależne instytucje.

Z tego też powodu pragniemy zwrócić Państwa uwagę, iż zgodnie z decyzją ramową Rady Europy 2009/905/WSiSW wszystkie laboratoria europejskie wykonujące badania genetyczne w zakresie badań kryminalistycznych i ustalania pokrewieństwa w tym ojcostwa powinny być akredytowane od 2014 roku na zgodność z międzynarodową normą  PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Tymczasem większość laboratoriów działających na rynku polskim nie posiada powyższej akredytacji, a jedynie posługuje się pojęciem „działania zgodnie z normą ISO 17025” co absolutnie nie jest równoznaczne z posiadaniem  akredytowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z normą i  wykonywaniem badań zgodnie z jej założeniami.

Zachowanie jakości badań i bezpieczeństwa danych osobowych naszych klientów ma dla nas znaczenie priorytetowe. Wierzymy, że potwierdzenie certyfikatem funkcjonującego w naszym Laboratorium Systemu Jakości umocni zaufanie jakim nas Państwo obdarzyliście, wybierając nasze usługi.